Om Dellenlax

Dellenlax

Dellenlax har funnits i drygt trettio år.

Höstens färskfiskförsäljning, direkt vid bryggan, är mycket välbesökta.