Om Dellenlax

Dellenlax

Dellenlax har funnits sedan 1986.

Höstens färskfiskförsäljning, direkt vid bryggan, är mycket välbesökta.